Uitstel beantwoording Kamervragen over gevolgen van gaswinning in Drenthe

Minister Kamp (EZ) meldt de Tweede Kamer dat de vragen van het Kamerlid Nijboer (PvdA) over gevolgen van gaswinning in Drenthe, niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord.