Uitstelbrief met reactie op monitoringsonderzoek naar effecten van de gaswinning op Ameland

Minister Kamp (EZ) laat de Tweede Kamer weten dat zijn reactie op het monitoringsonderzoek naar de effecten van de gaswinning op Ameland, niet binnen de gebruikelijke termijn zal volgen.