Aanbieding nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel accreditatie op maat

Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel accreditatie op maat (voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek met het oog op het optimaliseren van het accreditatiestelsel).