Aanbieding regeling Commissie beoordeling uitingen maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef

Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Tweede Kamer de regeling houdende instelling van de Commissie beoordeling uitingen maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef (Regeling Commissie beoordeling uitingen maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef).