Beantwoording Kamervragen over de inzetbaarheidsrapportage 2017

Antwoorden van minister Dijkhoff (Def) op de schriftelijke vragen van de vaste commissie voor Defensie over de inzetbaarheidsrapportage 2017.