Beantwoording Kamervragen over de Ontwerpbegroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 2018

Minister Schippers (VWS) beantwoordt de schriftelijke vragen over de Ontwerpbegroting VWS 2018.