Beantwoording Kamervragen over onduidelijkheden schadeafhandeling in het Groningen buitengebied

Minister Kamp (EZ) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen van het lid Beckerman (SP) over het bericht ‘Gesprekken over schadeprotocol aardbevingsgebied vastgelopen’.