Bijlage 1 Wetsvoorstel Implementatiewet betaaldienstenrichtlijn PSD2

Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Tweede Kamer het Nader Rapport bij de Implementatiewet herziene betaaldienstenrichtlijn PSD2, het wetsvoorstel, de Memorie van Toelichting het advies van de Raad van State en het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens