De antwoorden op de vragen bij de Ontwerpbegroting VWS 2018