Kamerbrief beleidsdoorlichting van artikel 7 ‘Arbeidszaken overheid’ hoofdstuk VII BZK

Minister Plasterk (BZK) informeert de Tweede Kamer over de beleidstheorie die aan het onderzoek van artikel 7 ten grondslag ligt, met vermelding van de daarbij behorende doelen voor artikel 7.