Kamerbrief reactie verzoek voortgang implementatie herziene richtlijn betaaldiensten PSD2

Minister Dijsselbloem van Financiën informeert de Tweede Kamer over de mogelijke consequenties van het niet halen van de implementatiedatum van de herziene betaaldienstenrichtlijn PSD2.