KiM- publicatie 'Mobiliteitsbeeld 2017'

Het Mobiliteitsbeeld 2017 is een publicatievan het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Het bevat de stand van zaken van de mobiliteit in Nederland. Daarbij komen aan de orde de thema's personenvervoer, goederenvervoer, bereikbaarheid, verkeersveiligheid en milieu en maatschappelijk belang.