Nader rapport wetsvoorstel regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie

Minister Bussemaker (OCW) stuurt het voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie.