Kamerbrief over onderwerpen evaluatie Politiewet 2012 en beantwoording vragen over beleidsdoorlichting multidomein 2012-2017

Minister Blok (VenJ) reageert op de brief van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer. De commissie had hem ingelicht over de onderwerpen waarvoor zij bijzondere belangstelling heeft bij de behandeling van de eindrapportage van de commissie Evaluatie Politiewet 2012 en de bijbehorende kabinetsreactie. Daarnaast beantwoordt de minister vragen van de commissie over de aangekondigde beleidsdoorlichting multidomein 2012-2017.