Uitstelbrief toezending BNC-fiches migratie, Schengen en binnengrenscontroles

Minister Blok (VenJ) stelt de toezending van de BNC-fiches over enkele wetsvoorstellen over migratie uit. Het gaat om wetsvoorstellen over Europese migratie, Schengen en de tijdelijke herinvoering van de binnengrenscontroles.