Beantwoording Kamervragen over een ontheffing voor een olifant

Minister Kamp (EZ) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Arissen (PvdD) over het verlenen van een ontheffing voor het houden en laten meereizen van een olifant bij een circus.