Beantwoording Kamervragen over grote medische problemen in de raskattenfokkerij

Antwoorden van minister Kamp (EZ) op de vragen van het lid Arissen (PvdD) over de grote medisch problemen in de raskattenfokkerij.