Beantwoording Kamervragen over het voornemen garnalenvissers het MSC-keurmerk voor duurzame visserij te geven

Antwoorden van minister Kamp (EZ) op de vragen van het lid Wassenberg (PvdD) over het voornemen garnalenvissers het MSC-keurmerk voor duurzame visserij te geven.