Bijlage 1 bij Kamerbrief Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 6 november 2017

Minister Kamp (EZ) informeert de Tweede Kamer over de agenda van de Landbouw- en Visserijraad die op 6 november aanstaande plaatsvindt in Brussel. De definitieve agenda van de Raad is nog niet bekend. Hieronder volgen de onderwerpen die hoogstwaarschijnlijk zullen terugkomen op de Raad. Ook biedt hij de Tweede Kamer het jaarverslag 2016 van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 aan.