Uitstel beantwoording Kamervragen over niet vervolgen van illegaal afschieten van 82 beschermde grauwe ganzen door Faunabeheereenheid Flevoland

Minister Kamp (EZ) schrijft de Tweede Kamer dat hij de vragen van het Kamerlid Wassenberg (PvdD) niet binnen de gestelde termijn kan beantwoorden. Het Kamerlid heeft vragen gesteld over het illegaal afschieten van 82 beschermde grauwe ganzen door de Faunabeheer-eenheid Flevoland.