Uitstelbrief Kamervragen over het rapport van de Auditdienst Rijk

Minister Kamp (EZ) stelt de beantwoording van de vragen van het Kamerlid Dijkgraaf (SGP) uit. Het Kamerlid had vragen gesteld over het rapport van de Auditdienst Rijk. In het rapport gaat het over toepassing van het billijkheidsbeginsel bij het opleggen van mestboetes.