Analyse prestatieafspraken huurders, gemeentes en woningcorporaties

In de woningwet is opgenomen dat op lokaal niveau afspraken gemaakt moeten worden tussen woningcorporaties, huurders (-vertegenwoordigers) en gemeenten. Deze afspraken gaan onder andere over energiebesparing en duurzaamheid. ECN heeft een analyse uitgevoerd van lokale prestatieafspraken die woningcorporaties hebben gemaakt met gemeentes en huurders.