Beslissing op bezwaar op Wob-verzoek over Bilderberg

Minister-president Rutte heeft op 26 oktober 2017 een beslissing genomen op een bezwaar op een Wob-verzoek. Het  verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur, betreft de openbaarmaking van informatie over Bilderberg.