Besluit op Wob-verzoek betreft verklaringen van ambtenaren van de Rijksdienst Caribisch Nederland

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 26 oktober 2017  een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het betreft een besluit over verklaringen van ambtenaren van de Rijksdienst Caribisch Nederland waaruit toestemming zou blijken om privacygevoelige gegevens in de openbaarheid te brengen.