Ontslagverlening en benoeming kabinet

Mededeling van het Kabinet van de Koning:

Zijne Majesteit de Koning heeft vandaag, 26 oktober 2017, op hun verzoek en op voordracht van de minister-president, op de meest eervolle wijze ontslag verleend aan:

 •  Mr. dr. L.F. Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, tevens viceminister-president
 • Drs. A.G. Koenders, minister van Buitenlandse Zaken
 • Drs. S.A. Blok, minister van Veiligheid en Justitie
 • Dr. R.H.A. Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Dr. M. Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Ir. J.R.V.A. Dijsselbloem, minister van Financiën
 • Mr. dr. K.H.D.M. Dijkhoff, minister van Defensie
 • Drs. M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, minister van Infrastructuur en Milieu
 • H.G.J. Kamp, minister van Economische Zaken
 • Drs. E.I. Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Drs. E.M.J. Ploumen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
 • Drs. S. Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Ir. E.D. Wiebes, staatssecretaris van Financiën
 • S.A.M. Dijksma, staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
 • Drs. J. Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Drs. M.J. van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De Koning heeft geen ontslag verleend aan drs. M. Rutte, minister-president en minister van Algemene Zaken. De Koning heeft voorts benoemd:

 • H.M. de Jonge tot minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, tevens viceminister-president
 • Drs. K.H. Ollongren tot minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, tevens viceminister-president
 • Drs. C.J. Schouten tot minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, tevens viceminister-president
 • Drs. H. Zijlstra tot minister van Buitenlandse Zaken
 • Mr. dr. F.B.J. Grapperhaus tot minister van Justitie en Veiligheid
 • Mr. drs. I.K. van Engelshoven tot minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Mr. W.B. Hoekstra tot minister van Financiën
 • Drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten tot minister van Defensie
 • Drs. C. van Nieuwenhuizen-Wijbenga tot minister van Infrastructuur en Waterstaat
 • Ir. E.D. Wiebes tot minister van Economische Zaken en Klimaat
 • Drs. W. Koolmees tot minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • S.A.M. Kaag tot minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
 • Drs. S. Dekker tot minister voor Rechtsbescherming
 • Drs. A. Slob tot minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
 • Mr. drs. B.J. Bruins tot minister voor Medische Zorg

alsmede:

 • M.G.J. Harbers tot staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
 • Drs. R.W. Knops tot staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Drs. M. Snel tot staatssecretaris van Financiën
 • Drs. B. Visser tot staatssecretaris van Defensie
 • Drs. S. van Veldhoven-van der Meer tot staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
 • Mr. drs. M.C.G. Keijzer tot staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat
 • Drs. T. van Ark tot staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Drs. P. Blokhuis tot staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport