Overdrachtsdossier IenM - Kabinetswisseling 2017

Dit introductiedossier voor de nieuwe bewindspersonen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat, en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft een stand van zaken van de belangrijkste dossiers van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) ten tijde van de overdracht. Na de overdracht aan de nieuwe bewindspersonen is de naam van het ministerie gewijzigd naar Infrastructuur en Waterstaat (IenW).