BBL-brandklassen kabels en pijpisolatie

Rapport van adviesbureau DGMR over de plaats van brandklassen voor kabels en pijpisolatie in de bouwregelgeving.

Brandklassen en bouwregelgeving

De Europese Verordening Bouwproducten (Construction Products Regulation; CPR) geeft specifieke brandklassen voor kabels en pijpisolatie. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan bouwregelgeving over dit onderwerp. In opdracht van BZK onderzocht DGMR hoe de brandklassen een plek krijgen in de bouwregelgeving. Naar verwachting gebeurt dit in 2019 in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL). Dit moet het Bouwbesluit 2012 vervangen.

Brandklassen: soort brand en blusmiddel

Een brandklasse geeft informatie over de brandbaarheid van stoffen en/of materialen. En welk middel nodig is om de brand te blussen.