Kabinet wil in Veiligheidsraad bijdragen aan internationale vrede en veiligheid

Het Koninkrijk der Nederlanden wil volgend jaar als lid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een actieve bijdrage leveren aan internationale vrede en veiligheid. De Rijksministerraad heeft ingestemd met een Kamerbrief hierover van de ministers Zijlstra van Buitenlandse Zaken en Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Daarin schrijven ze dat Nederland, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten in het bijzonder willen werken aan een Veiligheidsraad die zorgt voor veiligheid en bescherming van mensen, overal ter wereld. Dat betekent dat het Koninkrijk op het hoogste niveau meepraat en meebeslist over de crises in landen en regio’s.
 
Volgens het kabinet moet de Veiligheidsraad conflicten en oorlogen effectief aanpakken met goed uitgeruste vredesmissies, maar ook helpen om conflicten te voorkomen door zich op de oorzaken ervan te richten. Het kabinet wil ook onder meer een bijdrage leveren om de Veiligheidsraad transparanter te maken als onderdeel van een effectievere VN. Nederland zal als lid van de Veiligheidsraad het sanctiecomité voor Noord-Korea voorzitten en de invoering van de nucleaire deal met Iran faciliteren. Op die manier speelt Nederland een belangrijke rol bij de naleving van afspraken die door Veiligheidsraad zijn gemaakt.
 
Het Koninkrijk is van januari tot december 2018 lid van de Veiligheidsraad en in maart voorzitter. Het is de zesde keer dat Nederland als tijdelijk lid deel uitmaakt van het belangrijkste orgaan voor internationale vrede en veiligheid. De laatste keer was 18 jaar geleden, in de jaren 1999-2000.