Medisch specialistische verpleging in de thuissituatie

Huidige uitvoeringspraktijk voor de medisch specialistische verpleging in de thuissituatie.