Wob besluit 26 oktober 2017

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft op 26 oktober 2017 naar aanleiding van Wob verzoeken informatie openbaar gemaakt over het gebruik van roofvogels om drones te onderscheppen en de inzet van het stroomstootwapen door de politie. In dit besluit wordt verwezen naar een eerder besluit op een Wob verzoek van 19 juli 2017 waarin informatie over stroomstootwapens openbaar is gemaakt. Ook dit besluit wordt, alsnog, gepubliceerd.