Evaluatie Tekst- en beeldbemiddelingsdienst

De tekst- en beeldbemiddelingsdienst maakt het mogelijk dat doven, slechthorenden en personen met een spraakbeperking kunnen telefoneren met (horende) personen of instanties via een tolk.