Conceptbesluit tot verlening van subsidie voor het project Kennisverspreiding biologisch IPM systeem

Besluit van het ministerie van Economische Zaken tot het verlenen van subsidie voor het project Kennisverspreiding biologisch IPM systeem.