Kamerbrief over aanbieding rapport Planbureau voor de Leefomgeving

Minister Wiebes (EZK), biedt het PBL-rapport “Analyse effecten Regeerakkoord Rutte III voor klimaat en energie” aan de Tweede Kamer.