Licht op schaduwonderwijs

Onderzoek naar deelname aan en uitgaven voor schaduwonderwijs. Onder schaduwonderwijs vallen alle vormen van extra ondersteuning die leerlingen krijgen buiten het reguliere onderwijs, zoals bijles, huiswerkbegeleiding en examentraining.