Kamerbrief bij monitoringsrapportage NSL 2017 en luchtkwaliteitsplan

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) stuurt de 8e rapportage over de voortgang van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) naar de Tweede Kamer. Zij geeft daarbij een korte toelichting. Daarnaast gaat zij in op het aanvullend luchtkwaliteitsplan voor de resterende luchtkwaliteitsknelpunten.