Onderzoeksrapport inzake project Intensivering innovatief vermogen

Dit rapport onderzoekt de aanbestedingsprocedure voor de
ondersteuning van de Broedkamer van de Belastingdienst.