Uitstelbrief Kamervragen over het bericht dat de zorg aan kwetsbare gezinnen onder druk staat

Minister Dekker (JenV) stelt de beantwoording van de vragen van het Kamerlid Kooiman (SP) uit. Het Kamerlid had vragen gesteld over het
bericht dat de zorg aan kwetsbare gezinnen onder druk staat.