Beantwoording vragen naar aanleiding van Schriftelijk Overleg Landbouw- en Visserijraad op 6 november 2017

Minister Schouten (LNV) beantwoordt de vragen van de fracties van de Tweede Kamer over onderwerpen die op de agenda staan voor de Landbouw- en Visserijraad van 6 november 2017. Zij zegt toe dat zij de overige vragen binnen de gebruikelijke termijn zal beantwoorden. Daarnaast informeert zij de Kamer over het nieuwe voorstel van de Europese Commissie over glyfosaat. Het voorstel zit als bijlage bij de brief.