Besluit op Wob-verzoek over ZRBG-uitkeringen

Naar aanleiding van een Wob-verzoek waarin is gevraagd om informatie over uitkeringen op grond van het Gesetz zur Zahlbarmachung von Renten aus Beschaftigungen in einem Getto (ZRGB), heeft de minister van Financien de bijgaande documenten openbaar gemaakt.