Bijlage 1 Kamerbrief over Beantwoording van vragen aan Centraal Planbureau over analyse economische en budgettaire effecten van de financiële bijlage van het Regeerakkoord

Minister Wiebes (EZ) geleidt de antwoorden door op vragen (kenmerk 2017D30149) die gesteld zijn aan het Centraal Planbureau over verschillen tussen het CPB-rapport ‘Analyse economische en budgettaire effecten van de financiële bijlage van het Regeerakkoord’ en het Regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst 2017 – 2021 (bijlagen bij Kamerstuk 34 700, nr. 34).