Kamerbrief met beleidsreactie op rapport over agressie-incidenten in de asielopvang

Staatssecretaris Harbers (JenV) stuurt het rapport 'Agressie-incidenten in de asielopvang – over de aard van de incidenten en ervaringen van medewerkers' naar de Tweede Kamer. Hij geeft daarbij een beleidsreactie op dit rapport.