Aangepaste bezoldiging en vergoedingen politieke ambtsdragers gemeenten

Deze circulaire bevat informatie over de geïndexeerde bedragen van de (onkosten)vergoeding voor politieke ambtsdragers van gemeenten, wijziging per 1 januari 2017 van de bezoldigingsbedragen voor burgemeesters en wethouders, en een wijziging in het bedrag tegemoetkoming ziektekosten raadsleden.