Aangepaste bezoldiging en vergoedingen politieke ambtsdragers provincies

Deze circulaire bevat informatie over de geïndexeerde bedragen van de (onkosten)vergoeding voor politieke ambtsdragers van provincies, wijziging per 1 januari 2017 van de bezoldigingsbedragen voor de commissarissen en de gedeputeerden, en een wijziging van het bedrag tegemoetkoming ziektekosten statenleden.