Aangepaste bezoldiging en vergoedingen politieke ambtsdragers waterschappen

Deze circulaire bevat informatie over de geïndexeerde bedragen van de (onkosten)vergoeding voor politieke ambtsdragers van waterschappen, wijziging per 1 januari 2017 van de bezoldigingsbedragen voor voorzitter en de leden van het dagelijks bestuur, en een wijziging van het bedrag tegemoetkoming ziektekosten leden algemeen bestuur.