Aanvullende geneeskundige zorg voor specifieke doelgroepen in de eerste lijn

Bij aanvullende geneeskundige zorg gaat het vaak om de chronische, intensieve zorg die kan volgen op de revalidatiefase. De geneeskundige zorg richt zich op herstel of voorkoming van verergering van een aandoening of beperking. Er is geen sprake meer van genezing.