Addendum bij Rapport van de Commissie van Advies en Bijstand IGR-samenwerking

In dit rapport heeft de Commissie van Advies en Bijstand IGR-samenwerking het onderwerp Antimicrobiële Resistentie opgenomen.