Besluit op bezwaar Wob-verzoek over taxatie EYE-Filmmuseum

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft op 1 november 2017 een besluit genomen op een bezwaar dat was aangetekend naar aanleiding van een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het Wob-verzoek werd ingediend op 17 maart 2017. Het verzoek ging over de taxatie van het EYE-Filmmuseum in Amsterdam.