Inspectierapport Financiële Staat van het Onderwijs 2016

De Inspectie van het Onderwijs houdt financieel toezicht op de bekostigde onderwijs-instellingen in Nederland. Dat doet zij op de kernterreinen continuïteit, doelmatigheid en rechtmatigheid. In dit rapport doet zij verslag van de financiële staat van de onderwijs-instellingen in het afgelopen jaar. De jaarrekening van de instellingen over 2016 vormt daarvoor de basis.