Differentiëren en differentiatievaardigheden in het primair onderwijs

Dit verdiepend onderzoek naar differentiatie in het primair onderwijs is uitgevoerd in het kader van het bestuursakkoord. Het onderzoek gaat door literatuuronderzoek, interviews en focusgroepen in op vaardigheden en randvoorwaarden die succesfactoren voor differentiatie vormen. De bevindingen leveren aanbevelingen op gericht aan onder meer scholen en schoolbesturen.

In het bestuursakkoord primair onderwijs uit 2014 hebben de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de PO-Raad afspraken gemaakt over en doelen geformuleerd voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit en het versterken van de professionaliteit van leraren en schoolleiders.