Differentiëren en differentiatievaardigheden in het voortgezet onderwijs

Dit verdiepend onderzoek naar differentiatie in het voortgezet onderwijs is uitgevoerd in het kader van het sectorakkoord. Het onderzoek gaat door literatuuronderzoek, interviews en focusgroepen in op vaardigheden en randvoorwaarden die succesfactoren voor differentiatie vormen. De bevindingen leveren aanbevelingen op gericht aan onder meer scholen en schoolbesturen.

In het sectorakkoord voortgezet onderwijs uit 2014 hebben de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de VO-Raad afspraken gemaakt over toekomstbestendig voortgezet onderwijs voor de komende jaren en hoe dit te realiseren.